Asociația Magic Seniors

Telefon: 0721.169.387

Strada Vicina nr.4, bloc.29A | Sector 5  | Bucureşti

Cod de Identificare Fiscală: 41309055

Cont Bancar (IBAN): RO57 RNCB 0672 1640 1627 0001 | Banca Comercială Română, București | Agenția Blvd. Unirii